Terme Ticaret ve Sanayi Odası ile İş yeri Uygulama Protokolü İmzalandı

Author: termemyo | Date: November 22, 2018

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu ile Terme Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı arasında öğrencilerin işyeri eğitimi konusunda protokol imzalandı.

MYO Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi, Terme Ticaret ve Sanayi Odasında firma temsilcilerine kapsamlı bir sunum ve bilgilendirme yaptı. Önlisans programlarının amacını, hedeflerini, firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman konusunda ve 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında ilk defa uygulamaya konulacak 3+1 sistemi hakkında bilgilendirme yaptı. Bu kapsamda; Öğrenciler, 3 dönem okulda 1 dönem de sigortalı olarak işyerinde uygulamalı eğitim alacaklar.

Öğrenciler üretim sürecini yerinde öğrenecek

Doç. Dr. Erol Terzi protokol hakkında şöyle konuştu: “Bu model ile öğrenciler Üniversite’de öğrendikleri teorik ve uygulamalı derslerini ve bilgilerini firmada da yerinde görerek uygulama fırsatı elde edecekler. Böylece mezun olduklarında, kendine güvenen, mesleki olarak daha tecrübeli ve piyasayı da bilen kişiler olarak hayata atılmış olacaklar. Terme MYO olarak; bölgemizin ve ülkemizin istihdam ve üretimine yönelik eğitim anlayışı ve vizyonu ile mesleki olarak nitelikli öğrenciler mezun etmek istiyoruz. MYO bünyemizde eğitim verdiğimiz; Gıda İşleme, Dış Ticaret, Pazarlama ve Muhasebe ve Vergi Uygulaması öğrencilerinden 4. yarıyılda olan ve belli bazı koşulları sağlayan öğrencilerimiz bu eğitimden yararlanacaklar. Bizleri her zaman destekleyen ve sanayi işbirliklerini teşvik eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizleri firma temsilcileri ile buluşturan Terme Ticaret ve Sanayi Odası’na da çok teşekkür ediyorum. Toplantının, MYO ve firmalar arasındaki işbirliğinin her iki tarafa, sektörlere, öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Toplantının sonunda MYO Müdürü Doç.Dr. Erol Terzi, Oda Başkanı Ahmet Ekmekçi, firma temsilcileri, MYO Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Şahin Değirmenci ile Öğr. Gör. Bülent Çelebi, Öğr. Gör. Serdar Kılıç’ın katılımı ile protokol imzalandı.