Tarihçe

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun 19.11.1998 tarihli senato kararı ile Terme Meslek Yüksekokulunun açılmasının kabulüne ve kararın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilmesine karar verilmiştir. Yükseköğretim kurulunun 18.02.1999 tarihli yazısı ile YÖK tarafından Terme Meslek Yüksekokulunun açılması uygun bulunmuştur. Yüksekokulumuz 2001-2002 Eğitim Öğretim yılında 64 öğrenci ile eğitime başlanmıştır. 
Yüksekokulumuz 2017-2018 Eğitin Öğretim yılında Muhasebe ve Vergi Uygulama Bölümü Muhasebe Program 216 öğrenci, Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Pazarlama Programı 124, Dış Ticaret Programı 17, Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Programı 173 öğrenci, Gıda Kalite Kontrol ve Analizleri Programı 113 öğrenci olmak üzere toplam 643 Öğrenci ile Eğitim ve Öğretime devam etmektedir.