2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI


2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI
 
Adı Soyadı Başvurduğu Program Başvuru Durumu Açıklama
İLKER AYDIN PAZARLAMA PROGRAMI KABUL EDİLDİ  
ATALAY KARAOSMANOĞLU DIŞ TİCARET PROGRAMI KABUL EDİLMEDİ BAŞVURDUĞU PROGRAMIN 2. SINIFI BULUNMAMAKTADIR.
RABİA ADEVİYE OKUR GIDA KALİTE KONTROL VE ANALİZLERİ PROG. KABUL EDİLDİ  
 
 
 

Gerekli Belgeler: Yatay geçiş başvurusunda bulunan ve başvuru sonrası kayıt hakkı kazanan öğrenciler kesin kayıt için geldiklerinde aşağıdaki belgelerin asıl (Islak İmzalı) nüshalarını yanlarında getirmek zorundadır.
Eksik ve onaysız belge veya belgeler ile gelen öğrencilerin kayıt işlemi yerine getirilmeyecektir.
 Belgeler;
* Online başvuru sonrasında, başvuruya ait sistemden alınacak başvuru formu
* Öğrenci Belgesi
* Onaylı not durum belgesi (Transkript)
* Onaylı müfredat ve ders içerikleri
* Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
* ÖSYS sınav sonuç belgesi
* Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi
* Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı http://oidb.omu.edu.tr/formlar adresine yer alan “yatay geçiş muafiyet talep formu” nun doldurulması
* Yurt dışından yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü Üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca tanınıyor olması, alt sınıflardan almadığı veya başarısız
dersi olmadığına dair bir yazı getirmesi, belgelerin asıl veya noter tasdikli sureti, Türkçe tercümelerinin olması, ayrıca Yükseköğretim Kurumunu tanıtan (dersler
ve ders içeriklerini belirten) doküman eklemesi gerekir.
* Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerden daha önce Ek madde 1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge
 Yatay Geçiş Takvimi;
 Başvurular ; 01-15 Ağustos 2017
Sonuç İlanı ; 23 Ağustos 2017
Kesin kayıt Tarihi ; 05-08 Eylül 2017
Yedek Kayıt Tarihi ; 11-12 Eylül 2017
(Bütün işlemler ilan edilen tarih aralığında yerine getirilecek olup, ilan edilmiş süreler dışında işlem
talebi için herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir)