Akademik Personel

Yüksekokulumuzda toplam 7 programda, 14 öğretim görevlisi ve 2 öğretim üyesi görev yapmaktadır.
   

Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Programı Akademik Personel

Yrd. Doç. Dr. Behice Yavuz ERDOĞAN (Bölüm Başkanı)             behicey@omu.edu.tr

Öğr. Gör. Sevil EVREN                                                                      sevren@omu.edu.tr

Öğr.Gör. Ebru Didem ÖZAK                                                   ebrudidemozak@omu.edu.tr

Öğr. Gör. Mustafa APAN                                                                  m.apan@omu.edu.tr


Gıda İşleme Bölümü Gıda Kalite Kontrol Programı Akademik Personel
 
Yrd. Doç. Dr. Behice Yavuz ERDOĞAN (Bölüm Başkanı)             behicey@omu.edu.tr
Öğr.Gör. Serdar KILIÇ                                                                            serdar.kilic@omu.edu.tr

 

Muhasebe ve Vergi Uygulama Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulama Programı Akademik Personel

Öğr.Gör. Bülent ÇELEBİ  (Bölüm Başkanı Vekili)                           bcelebi@omu.edu.tr

Öğr. Gör. Bora ALKAN                                                                 bora.alkan@omu.edu.tr

Öğr. Gör. Bekir ÖZTÜRK                                                         bekir.oztürk@omu.edu.tr

Pazarlama ve Reklancılık Bölümü Pazarlama Programı Akademik Personel

Öğr. Gör. Hakan TOPALOĞLU (Bölüm Başkanı Vekili)                      hakant@omu.edu.tr

Öğr. Gör. Atilla DÖLCÜBAŞ                                                       atila.docubas@omu.edu.tr

Öğr.Gör. Saime Şeyma DANAYİYEN                                  saime.danayiyen@omu.edu.tr

Öğr. Öğr. Seval MUCUK                                                            seval.mucuk@omu.edu.tr

Dış Ticaret Programı Akademik Personel

Öğr.Gör. Şahin DEĞİRMENCİ (Bölüm Başkanı Vekili)          sahin.degirmenci@omu.edu.tr

Öğr.Gör. Murat YAVUZ                                                          murat.yavuz@omu.edu.tr

Öğr. Gör. Muhammet YÜKSEL                                              muhammet.yuksel@omu.edu.tr