Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe Programı

Muhasebe ve Vergi Uygulama Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulama Program

Programın amacı, kamu ve özel sektör işletmelerine muhasebe alanında ara eleman yetiştirmektir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca temel muhasebecilik bilgi ve becerileri yanında teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Programı bitiren öğrencilere önlisans diploması ile Muhasebe Meslek Elemanı ünvanı verilmektedir. Mezunlar muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe departmanlarında, bankalarda iş bulabilmekte, kendi adlarına muhasebe bürosu açabilmektedirler. Bu programı bitiren öğrencilere önlisans diploması ile Muhasebe Meslek Elemanı ünvanı verilmektedir.
Muhasebe programının temel amacı öğrencileri teorik bilgilerin yanında uygulamalarla desteklemektir.İki yıllık bu programda verilen dersler, öğrencilerin muhasebe alanında çalışabilmeleri için yeterli bilgileri kapsayan içeriklerle dizayn edilmiştir. Bölüm mezunları dikey geçiş sınavında başarılı olmak koşuluyla örgün öğretimde Fakültelere; sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine dikey geçiş yapabilirler.

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ