Gıda İşleme Bölümü Gıda Kalite Kontrol Programı

Gıda İşleme Bölümü Gıda Kalite Kontrol Programı 
Gıda teknolojisi  programı, küçük, orta ve büyük ölçekte gıda üretimi yapan kamu ve özel kuruluşların laboratuarında ve üretim süresince görev yapabilecek elemanlar yetiştirir.Programda öğrencilere alan derslerinin yanı sıra  İngilizce, laboratuar teknikleri ve bilgisayar işletmenliği eğitimleri de verilerek mezunların niteliklerinin arttırılması da amaçlanır.Bu program mezunlarına Ön lisans diploması ve Gıda Teknikeri meslek ünvanı verilmektedir. İki yıllık eğitim süresini yüksek not ortalaması ile tamamlayan öğrenciler fakültelerin gıda mühendisliği, kimya ve biyokimya bölümlerine DGS sınavı ile geçiş yapabilmektedirler.
Gıda teknolojisi laboratuarlarında hayvansal ve bitkisel gıda ürünlerinin mikrobiyolojik ve teknolojik yönden analizleri yapılabilir ve tüm öğrenciler gıda laboratuarlarında çalışabilecek eğitimi alabilirler. Mezunlar Gıda Teknikeri olarak özel ve kamu sektöründe, tüm gıda üretimi yapan işletme ve fabrikalarda yönetim, üretim ve laboratuar alanlarında çalışabildikleri gibi kendileri de mandıra vb. işletmeler kurarak çalışabilirler.
Gıda Teknikeri, gıdanın üretiminden tüketimine kadar bütün süreçlerde, ürünlerin kaliteli, sağlığa uygun şekilde üretilmesi ve tüketilmesi için sorumluluk alır. Gıda üretim teknolojisinin geliştirilmesinde Gıda Mühendisine yardımcı eleman olarak görev alır. Gıdaların fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik kalite kontrolünde rol alır.
DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ